NiXEnergy je kompletní monitorovací platforma pro chytré měření spotřeby energií a detekci abnormálních stavů. Chrání vaši společnost či domácnost před nečekanými výdaji  za energie, a zabrání i možným majetkovým škodám.

Monitorovací zařízení NiXEnergy sestává ze základní jednotky, na kterou lze variabilně připojit až 4 senzory. Uživateli monitorovací systém poskytuje celou sadu ucelených informací o spotřebě sledovaného objektu. Zařízení rovněž disponuje záložní baterií, a tak při výpadku elektrické energie chrání až po dobu 24 hodin.

Senzor vody

Senzor vody kombinuje měřicí zařízení a bezpečnostní ventil. V případě, že zařízení NiXEnergy detekuje nestandardní spotřebu dle nastavených pravidel, automaticky zavře monitorovanou větev vodovodní sítě a uživateli o této události zašle notifikaci. Sledovat lze jak celý objekt, tak i jednotlivé větve, například 1. NP, 2.NP či vodu ze sítě a ze studně. Bezpečnostní ventil lze kdykoliv na dálku (například při opuštění objektu) z aplikace zavřít/otevřít.

 

Senzor elektrické energie

Senzor elektrické energie umožňuje sledovat jak celý objekt, tak i jednotlivé části elektrické sítě (popřípadě jednotlivé okruhy). Informace o spotřebě lze následně využít pro optimalizaci tarifu a záloh či platby z jističe.

 

Senzor plynu

V realizaci. Předpokládaná dostupnost senzoru: podzim 2019.